Fotograf av logofotot: Eva Nilsson som varit medlem sedan 1976.

Stort tack för hjälp vid uppstädningsarbetet, till er medlemmar som var med/SBK-Styrelse 2021-11-28

 

Platser för vinterförvaring finns kvar

Kontakta SBK-styrelse för mer information.

/SBK-Styrelse (2021-11-28)


 

Information ang. elkablar och stegar

Viktigt dokument ang. hur vi alla skall använda elkablar, stegar och annat för att minimera stöldrisker på båtklubben. 

LÄNK: Säkerhet

MVH SBK-styrelse/2021-11-12


 

 

Kör inte in bilen på båtklubben/parkera utanför grinden.

Hej, medlem i båtklubben

Från och med onsdag 3/11 får endast fordon som hör till byggentreprenören köra in på SBK:s område.

Detta av säkerhetsskäl.

Alla andra parkerar utanför grinden.

Detta besked gäller tills annat besked kommer.

Med vänliga hälsningar SBK-Styrelse

2021-11-02


 

Information om bryggorna B, C och D

Här ligger en ny fil med information Information om bryggorna B, C och D samt muddring.

Har även mailat ut informationen (sms).

/20211010


 

Klicka på länkarna nedan för att komma till filerna:

Information om bryggorna B, C och D samt muddring. (20211010)

Hamnordningen  (20211123)

Alla blanketter SBK

Avgifter 2021

/2021-04-25

 


 

”Blästring av bottenfärg får INTE ske på SBK:s område.” / Hamnordningen/2021-03-14

 


 

”Om något händer/upptäcks på området eller i SBK:s lokaler:

Anmäls detta genom att använda blanketten för ”Händelser/tillbud” (den finns i klubbhuset och på hemsidan) OBS! Ange tydligt datum, ditt namn, tel/mail och vad det gäller.

(Är det något akut så ringer du givetvis någon i styrelsen!)

Styrelsen / 2021-03-14


 

All kontakt: Skicka mail till: sbkkansli@gmail.com eller klubbkontoret på telefon 073-50 45 331
/SBK-Styrelse 2021-01-25


 
 
 
 
 

Stenungsunds Båtklubb

OBS! Viktigt att tänka på att detta inte är båtklubbens Facebook-grupp. Det är en privat grupp.

Välkommen att ansöka om medlemskap, på Facebook gruppen: Stenungsunds båtklubb.

Du skall vara medlem i SBK-Stenungsund.

/2020-08-26


 

Det är absolut förbjudet att parkera vid kranen.

*Överträdelse kan medföra svårigheter/problem för båtklubben att utföra planerat arbete.*

/SBK-Styrelse 2020-10-07

Vid blåst och storm kan det bli översvämning på klubbens plan, ta med stövlar vid besök och kolla din båt/vagn så den är oskadd och står säkert. 2020-10-07


 

 

*Skylt vid grind gäller för hela båtklubben, inget dopp från/till sjön, gäller för alla bryggor.

/SBK-Styrelse 2020-12-03

 


 

Till försäljning:
Vimpel till din båt, ett trevligt sätt att visa vilken klubb du tillhör. 
Dubbelsidig och i tyg.
125:-

Hör av dig till Båtklubben på mail:

SBKkansli@gmail.com

/2019-08-15

 


 

Bok av Carl Melker 100:- ring 0303-81333, för information hur du köper den.

/Ej båtklubbens bok, privat.


 

Hej Nu har vi satt upp hjärtstartaren inne på toaletten på båtklubben.

Följ intruktionerna och var inte rädd för att använda den.

Hjärtsstartaren är uppsatt på toaletten under hela året, då dörren alltid är olåst.

*Kurs kommer att komma iförsta hand för de "i arbete" på klubben, så vi är några på båtklubben som har utbildning, vid frågor*

Med vänliga hälsningar SBK-Styrelsen. /2020-08-26

 

Här finns också förband, plåster mm.

/2020-10-07

 


 

 

Klicka på länken nedan som går till Hamnordningen, där finns nu också Miljöplan:

Hamnordning

/2020-08-26


 

Kontakta någon i Styrelsen om du vill beställa en tröja. Nu har vi bara piké-tröjorna kvar. I färg: Marinblå. Nu sänker vi priset för tröjorna till 200:- MVH Styrelsen SBK (2018-04-05)


 

Hej Uppdatera dina uppgifter i medlemspärmen, som står i hyllan på kontoret när du går vakt eller är på båtklubben och grejar. Titta så adress, mail och telefon stämmer. Skriv datum och ditt namn på dinmedlemsidan när du checkat av din sida i pärmen. (Bra om fotot ser ut som du gör nu)./Styrelsen 2019-05-08


 

Reine Jönsson på mobil:

Skicka ett sms med vad det gäller, så hör Reine av sig.

076- 767 50 84

(Kontakta ej Kennet som det står i Styrelse bilagan, tills annat meddelas)

/2021-06-20


 

För att motverka stöld och skadegörelse.

Vi medlemmar hjälper även till att hålla ögonen "öppna" då vi besöker klubben och då vi är båtvakt. Vi ingriper inte själva utan kontaktar rätt person/Styrelsen 2019-05-08


 

Webb/Hemsidan: felaktigheter/ändring kontakta:

Lena Åberg 

SBKkansli@gmail.com

Sms:/ring 0704-12 61 97

*Eller om du vill ha en genomgång av webbsidan*

Länk för adress och telefonnummer:

https://batunionen.se/batklubb/stenungsunds-batklubb