Fotograf: Ronnie Ståhle.

Kallelse till höstmöte 2022

Datum: Onsdag 16 november 2022
Plats: Fregatten, Stenungesalen kl 19.00

Här kan du se och/eller ladda ner styrelsens förslag till dagordning.

OBS: Som vid senaste årsmötet, kommer vi att behöva anmälningar i förväg OM du vill ha fika.
Mer info om detta kommer i medlemskallelsen som kommer två veckor före höstmötet.


 

Nu kan du boka båtupptagning!

Bokningslistor för höstupptagningstider finns uppsatta i klubbhuset.


 

  • Klubbkalendern

    Här hittar du de mest aktuella händelserna eftersom datumen för de kommande aktiviteterna kan ha förändras eller kompletterats.

  • Hamnordningen

    I hamordningen har vi samlat alla regler som gäller på bryggorna och inom hela klubbens område. Där hittar du också vår miljöplan.

  • Medlemsbrevet

    Om du av någon anledning inte fått det senaste medlemsbrevet så kan du hitta det här.


 

Viktig säkerhetsinformation

Så använder du elkablar, stegar och annat för att minimera stöldrisker på båtklubben. 

Om du upptäcker skadegörelse eller stöld på området eller i SBK:s lokaler ska du anmäla detta genom att fylla i blanketten för ”Händelser/tillbud” finns i klubbhuset.
Eller ladda ner blanketten här och skriv ut.

OBS! Ange tydligt datum, ditt namn, tel/mail och vad saken gäller. Om det är något akut bör du ringa någon i styrelsen. Här hittar du deras kontaktuppgifter.


 

Här hittar du hjärtstartare

Hjärtstartaren hänger inne på toaletten på i klubbhuset. Följ intruktionerna och var inte rädd för att använda den.

Där finns även förband, plåster, mm. 


 

Parkera aldrig vid kranen

Det är absolut förbjudet att parkera vid kranen. Överträdelse kan medföra svårigheter/problem för båtklubben att utföra planerat arbete.


 

Badförbud

Av säkerhetesskäl råder det badförbud från alla bryggor inom hela båtklubbens område.

 

 


 

Vimpel till din båt

Skaffa klubbvimpeln. Det är ett trevligt sätt att visa vilken klubb du tillhör. 
Dubbelsidig och i tygn för 125 kr. Vid intresse skriv till: SBKkansli@gmail.com

Det finns även marinblå pikétröjor för 200 kronor styck. Kontakta någon i Styrelsen om du vill beställa en tröja. 

 


 

Har du bytt kontaktuppgifter?

Uppdatera dina uppgifter i medlemspärmen som står på hyllan i kontoret.
När du går vakt eller är på båtklubben och grejar kan du alltid kolla upp så att adress, mail och telefon stämmer.
Skriv gärna datum och namn när du checkat av din sida i pärmen så att vi vet hur gamla uppgifterna är. Det är bra ifall fotot också ser ut som du gör nu.


 

Behöver du Kodkort till grinden?

Kontakta Reine Jönsson via SMS på: 076- 767 50 84.
(Kontakta ej Kennet som det står i Styrelsebilagan, tills annat meddelas)