Maila dina bilder + text till: sbkkansli@gmail.com så lägger jag in dem så fort jag hinner/Lena Åberg

Nedan är foton tagna från olika aktivitetsdagar på Båtklubben:

Städdag

Översvämning

Skötsel av brygga, båt mm.