SBK Hamnordning Uppdaterad 20211123 utprintad 2022 PDF

SBK Hamnordning Bilaga 1 Medlemsformer Uppdaterad 20211123 PDF

SBK Hamnordning Bilaga 2 Bevakningsinstruktion WEB Uppdaterad 20211123 PDF

SBK Hamnordning Bilaga 3 Miljöplan kortversion Uppdaterad 20211123 PDF

SBK Hamnordning Bilaga 3 Miljöplan Uppdaterad 20211123 PDF

SBK Hamnordning Bilaga 4 Angående risker Uppdaterad 20211123 PDF

SBK Hamnordning Bilaga 5 Heta arbeten Uppdaterad 20211123 PDF

Miljöarbete

Miljö & Säkerhetspolicy

“Stenungsunds Båtklubb (SBK), och dess medlemmar, skall arbeta för att minska den miljöpåverkan som uppställning och underhåll av båtar, hamnverksamhet och användning av båtar innebär. SBK skall ständigt genom ökad kunskap och förbättrade metoder bidra till en hållbar utveckling och att samhällets miljökrav tillgodoses. Säkerhetstänkande skall genomsyra verksamheten. Vid samtliga beslut skall konsekvenser för miljö och säkerhet noga beaktas”.
__________

Stenungsunds Båtklubb arbetar aktivt med att minska de miljöeffekter som båtlivet kan medföra. I 2008 beslutades att bygga om vår miljöstation för att enkelt sortera och deponera avfallet innan bortforsling till den kommunala renhållningen.