SBK PDF Hamnordning 20211123

SBK PDF Hamnordning 20210420 Bilaga 1 Medlemsformer

SBK Hamnordning 20210907 PDF Bilaga 2 WEB Bevakningsinstruktion

SBK PDF Hamnordning 20210420 Bilaga 3 Miljöplan

SBK PDF 20210420 HO Bilaga 3 Miljöplan kortversion

SBK Hamnordning 20200114 Bilaga 4 Angående risker PDF till web

SBK Hamnordning 20200114 Bilaga 5 Heta arbeten PDF till web

Miljöarbete

Miljö & Säkerhetspolicy

“Stenungsunds Båtklubb (SBK), och dess medlemmar, skall arbeta för att minska den miljöpåverkan som uppställning och underhåll av båtar, hamnverksamhet och användning av båtar innebär. SBK skall ständigt genom ökad kunskap och förbättrade metoder bidra till en hållbar utveckling och att samhällets miljökrav tillgodoses. Säkerhetstänkande skall genomsyra verksamheten. Vid samtliga beslut skall konsekvenser för miljö och säkerhet noga beaktas”.
__________

Stenungsunds Båtklubb arbetar aktivt med att minska de miljöeffekter som båtlivet kan medföra. I 2008 beslutades att bygga om vår miljöstation för att enkelt sortera och deponera avfallet innan bortforsling till den kommunala renhållningen.