Miljöplan

Miljöplan kortversion 20190202 PDF

Miljöplan kortversion 20190202 WORD

Hamnordning

Filerna finns i både Word och PDF -format.

Prova båda om det inte går att öppna den ena av dem, i din telefon/platta/dator. 

Kan vara så att du behöver hämta hem en app, för att kunna öppna filen.

Ny hamnordning inlagd på hemsidan: 2019-01-02

SBK Hamnordning WORD rev 20190114

SBK Hamnordning PDF rev 20190114

Bilaga 1 SBK Hamnordning 20180917 Medlemsformer

Bilaga 2 SBK Hamnordning 20180917 WEB Bevakningsinstruktion

Bilaga 3 SBK Hamnordning 20180917 Heta arbeten

Bilaga 4 SBK Hamnordning 20180917 Miljöplan

Miljöarbete

Miljö & Säkerhetspolicy

“Stenungsunds Båtklubb (SBK), och dess medlemmar, skall arbeta för att minska den miljöpåverkan som uppställning och underhåll av båtar, hamnverksamhet och användning av båtar innebär. SBK skall ständigt genom ökad kunskap och förbättrade metoder bidra till en hållbar utveckling och att samhällets miljökrav tillgodoses. Säkerhetstänkande skall genomsyra verksamheten. Vid samtliga beslut skall konsekvenser för miljö och säkerhet noga beaktas”.
__________

Stenungsunds Båtklubb arbetar aktivt med att minska de miljöeffekter som båtlivet kan medföra. I 2008 beslutades att bygga om vår miljöstation för att enkelt sortera och deponera avfallet innan bortforsling till den kommunala renhållningen.