Kod-kort till grinden och ev. medlemsfrågor kontakta:

Reine Jönsson på mobil:

076- 767 50 84

(Kontakta ej Kennet som det står i Styrelse bilagan nedan, tills annat meddelas)

/2021-06-20

SBK PDF 2021 styrelse version 20210303