Bli Medlem

Medlemskap i Stenungsunds Båtklubb kan förekomma i följande former:
-Medlem med/utan båtplats
-Medlem med enbart vinteruppläggningsplats

(Totalt har SBK över 300 medlemmar)

För att bli medlem i Stenungsunds Båtklubb skall en ansökan fyllas ut skriftligen med bifogat foto. Ansökan behandlas och beslutas på kommande styrelsmöte. Att bli medlem innebär inte att man får automatisk tillgång till bryggplats då vi för tillfället har en väntelista för detta. För mer information om olika kölistor, vänligen titta i första hand igenom Hamnordningen.

Blanketter finns på länken (klicka): Alla blanketter SBK

Mailadress till båtklubben

Mailadress: SBKkansli@gmail.com