Vill du hjälp med denna hemsida:

 

Vill du ha in en text, bild, rättelse, förändring av befintligt material maila mig på nedan adress:

SBKkansli@gmail.com

Lena Åberg 0704-126197

 

 

Adress båtklubb:

Stenunge Allé 5,
444 30 STENUNGSUND