Vid akut fråga skicka mail SBKkansli@gmail.com
Information finns i klubbhuset och i Hamnordningen
/SBK-Styrelse