Sjösätta VT 2020

Tider finns i klubbhuset./ .....återkommer med datum...
 
SE ÖVER ERA VAGNAR OCH VAGGOR!!”
 
Svartmålade vagnar.
 
OBS! Gäller inte galvaniserade vagnar.
 
Vid frågor
Kontakta styrelsen
 

Egenkontroll av fritisbåt

Skriv gärna ut.