Sjösätta VT 2019

Tider finns inte än i klubbhuset./2019-02-15
 
SE ÖVER ERA VAGNAR OCH VAGGOR!!”
 
Svartmålade vagnar.
 
OBS! Gäller inte galvaniserade vagnar.
 
Vid frågor
Kontakta styrelsen