Varning för: Läckande Gasoltuber

 Lär mer på sidan:

http://www.primagaz.se/

 

Safety Alert!

Gasolflaskor återkallas

- läckage kan innebära explosionsrisk

Primagaz har upptäckt problem med en ventil i vissa gasolflaskor från identifierade tillverkningsserier och återkallar nu sex- och elva kilos aluminiumgasflaskor och sexilosflaskor i komposit som inhandlats eller fyllts på sedan 28 april 2014. Övriga gasflaskor berörs inte.

Gasflaskorna används bland annat i husvagnar, gasolgrillar och terassvärmare. Efter att ha undersökt de aktuella flaskmodellerna har Primagaz hittat fel på 17 flaskor. Man har slagit fast att ventilen på ett begränsat antal gasolflaskor har ett fabrikationsfel som kan orsaka läckage och Primagaz väljer därför att återkalla samtliga gasflaskor av de berörda modellerna.

Gasol är mycket lättantändligt och om en läckande gasflaska förvaras i ett slutet utrymme, till exempel husvagn eller båt, finns en risk att gasen antänds. Produktsäkerhet är Primagaz högsta prioritet. Det är mycket viktigt för att gasflaskorna även med minsta risk att börja läcka kommer bort från marknaden. Primagaz sätter högsta värde på att människor ska känna sig trygga med deras produkter.

Vad ska man göra

 

Om man misstänker att man har en gasflaska med den aktuella ventilen bör man genast kontrollera flaskans serienummer som finns på ventilen längst upp på flaskan. Tillhör flaskan något av serienumren listade nedan bör flaskan tas till närmsta återförsäljare för att bytas ut (se bild).

Hur vet man om flaskan läcker?

 

Om flaskan läcker sprids en tydlig lukt. Känner du lukt: ta försiktigt flaskan utomhus och placera den på behörigt avstånd från fordon och elektronik och tillkalla räddningstjänsten. Berörda myndigheter är underrättade.

För mer information:

 

Websida: primagaz.se 030 – 310160 (hotline)

https://twitter.com/PrimagazSverige

/2016-02-04