SBK Stadgar antagna 20171116 och 20180405 till web

Viktigt att läsa igenom stadgarna för SBK-Stenungssunds båtklubb.
Klicka på länken nedan.
/20180507