20181119 Höstmöte 2018 Dagordning ver m Sv sjö r

Välkomna till höstmötet den 19/11 klockan 19.00.
Segelsällskapets lokal.
Fika serveras från 18.30.
Styrelsen 2018-10-01

Här finns mötesprotokoll från höstmöten SBK

Vänligen säg till Styrelsen om du saknar något dokument. Vi jobbar för att alla dokument skall finnas på hemsidan. Protokollen från Styrelsemöten finns under en annan flik vid namn Protokoll möte SBK. /Styrelsen

 

2017 11 16 Höstmöte 2017 Protokoll till justering

Protokoll

HM17 Bilaga 2 Revisorsuppdrag 20171113

Tillhör: 20171116 Höstmöte 2017 Protokoll till justering
Bilaga 2 Revisorsuppdrag

HM17 Bilaga 3 Motion A Stadgeförslag

Tillhör: 20171116 Höstmöte 2017 Protokoll till justering
Bilaga 3 Motion A

HM17 Bilagorna 4 5 6 Motionerna B C D

Tillhör: 20171116 Höstmöte 2017 Protokoll till justering
Bilagorna 4 5 6 Motionerna B C D