Återkommer med info. för 2020

Bryggplats 2019 rev 2

Placering bryggplats 2019, (preliminär fördelning av bryggplatser).
Uppdaterad: /SBK-Styrelse 2019-04-17