Information angående SBK:s behandling av personuppgifter

Information angående SBK:s behandling av personuppgifter

                            

Detta ingår i behandlingen av personuppgifter i Stenungsunds båtklubb (SBK):

-          Ha medlemsregister så att vi kan kontakta dig kring föreningens verksamhet
(t.ex.
så att vi kan avisera/fakturera medlemsavgifter och serviceavgifter samt skicka ut medlemsinformation).

-          Hantera de avtal som träffas med SBK (T.ex. mellan SBK och husbil/vagns-ägare.)

-          Använda uppgifter om medlems båt, för att kunna fördela brygg- och uppställningsplatser

-          Upprättande av  bevakningslistor.

-          Personuppgifter används inte på klubbens hemsida eller i sociala medier om inte samtycke lämnats.

-          Fotografier på verksamhet inom SBK:s område kan användas på hemsida och i sociala medier 

-          ”Känsliga” personuppgifter behandlar normalt inte.

-          Lämnas ”känsliga” personuppgifter frivilligt in (t.ex. angående matallergi inför klubbevenemang),
har samtycke därmed givits till att SBK har dessa uppgifter.
När uppgiften inte behövs längre, tas den bort. 

-          Dina uppgifter kan komma att delas med riksförbund, försäkringsbolag och anslagsgivande myndigheter.

-          Uppgifterna sparas så länge du är medlem och därefter så länge vi är rapporteringsskyldiga.

-          SBK publicerar och arkiverar också vissa personuppgifter i dokumentation från föreningens verksamhet, som längst till föreningens upplösning.

-          Enligt SBK:s stadgar, innebär medlemskap ett samtycke till att följa stadgar och hamnordning.
I hamnordningen anges att medlemskap innebär att samtycke ges till att SBK behandlar personuppgifterna.

-          Ges inte samtycke, har att ett eget val gjorts att avsluta medlemskap i eller avtal med SBK.

 
Ordlista:

 • Behandling – Allt som görs med de personuppgifter SBK har.
       Också att lagra dem är en behandling.
 • Personuppgift – All information som kan knytas till en nu levande person.
       Några exempel: Namn, adress, personnummer, telefonnummer, mailadress, fotografi .

De lagliga grunderna för att en förening får behandla personuppgifter:

 • Samtycke – att fråga och få lov.
 • Avtal – stadgar kan ses som ett avtal med medlemmarna.
 • Personuppgiftsansvarig – ”PuA”.
       Den som bestämmer ändamål och medel för behandlingen. = SBK
 • Personuppgiftsbiträde – ”PuB”.
       Den som behandlar personuppgifter på uppdrag av PuA. Dvs. de som gör något för SBK angående      SBU med BAS, VBF, kallelser, protokoll, webinnehåll, medlemsregistrering, kölista, grindkort, utskick,      medlemsavgift mm.
 • Även behandling av personuppgifter via mailserver och molnlagring.
 • Personuppgiftsbiträdesavtal – Måste finnas mellan PuA och PuB.
       Avtalet reglerar i huvudsak hur PuB får behandla uppgifterna.
  /20180613