SBK Avgifter 2020 beslutade på höstmöte 20191118 just