SBK PDF Avgifter 2022 Beslutade på höstmöte 20211110 enligt Bilaga H4