20201123 PDF Bilaga H2 Långtidsplan Verksamhetsplan och Budgetresonemang SBK Höstmöte

20201123 PDF Bilaga H1 Röstlängd på SBK Höstmöte

PDF Inledande brev Års och Höstmöte SBK 20201123 (2)

PDF Bilaga 1 Röstsedel SBK 20201123

PDF Dagordning Årsmöte och Höstmöte 20201123

PDF Bilaga H2b Muddring

PDF Bilaga Å6 Revisionsberättelse för 2019 till Årsmöte SBK 20201123

PDF Bilaga Å5 Resultatrapport 2019 till Årsmöte SBK 20201123

PDF Bilaga Å4 Verksamhetsberättelse för 2019 SBK till Årsmöte SBK 20201123

PDF Bilaga Å3 Protokoll Extra medlemsmöte 20200928 till Årsmöte SBK 20201123

PDF Bilaga Å2 Protokoll Höstmöte 2019 till Årsmöte SBK 20201123

PDF Bilaga H4 Styrelsens förslag avgifter för 2021 till Höstmöte SBK 20201123

PDF Bilaga H3 Budgetförslag för 2021 till Höstmöte SBK 20201123

PDF Bilaga H2 Långtidsplan Verksamhetsplan och Budgetresonemang till Höstmöte SBK 20201123