20201123 PDF Protokoll från SBK Höstmöte

20201123 PDF Bilaga H1 Röstlängd på SBK Höstmöte

20201123 PDF Bilaga H2 Långtidsplan Verksamhetsplan och Budgetresonemang SBK Höstmöte

20201123 PDF Bilaga H2b Rapport angående muddring till SBK Höstmöte

20201123 PDF Bilaga H3 Beslutad budget 2021 på SBK Höstmöte

20201123 PDF Bilaga H4 Beslutade avgifter 2021 på SBK Höstmöte