Kallelse med dagordning SBK Extra möte med beslut om muddring bryggbyte och upptagande av banklån 20210623 PDF

Bilaga 1 Röstsedel SBK Extra möte med beslut om muddring bryggbyte och upptagande av banklån 20210623 PDF

Bilaga 2 Information SBK Extra möte med beslut om muddring bryggbyte och upptagande av banklån 20210623 PDF

20210623 PDF SBK Extra möte 2021 Kallelse anslag